Kcell мен Activ абоненттерi yшiн басқа операторлардың абоненттері үшін